VEC-520 Tôi và mẹ của thằng bạn bí mật làm tình


Có lẻ người mẹ của bạn tôi là một bà góa phụ, gà trống nuôi con đã lâu nên chuyện ấy đối với bà dường như là một giấc mơ, khi tôi đến chơi bà nhìn tôi một cách triều mến và thương cảm, tôi nhận ra được bà đang muốn gì và chúng tôi đã bí mật làm tình như một người tình thực thụ